Εσωτερικός Κανονισμός

Η τότε επιτροπή επεξεργάσθηκε τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων από το 1991 μέχρι το 2004, και παρουσίασε το ως  άνω αναφερόμενο κείμενο στις 21/12/2004.  Ο εσωτερικός κανονισμός, αφού μεταφράστηκε στα αγγλικά από την υπηρεσία μεταφραστικού του ΥΠΕ , εστάλη στη γραμματέα του Διεθνούς Innerwheel,η οποία το διεβίβασε στην Υπεύθυνη Καταστατικού την κ. Shirley Hope.  H κ. Shirley Hope  προώθησε το αγγλικό κείμενο για έγκριση του Δ.Σ. του Διεθνούς  Inner Wheel στις 1-4, Οκτωβρίου 2007. Παρούσα ηταν η Ροζ-Μαρι ως Board Director.  Υπάρχουν όλα τα σχετικά έγγραφα, πρακτικά του Δ.Σ. του Διεθνούς  Inner Wheel στις 1-4, Οκτωβρίου 2007, το έγγραφο του Διεθνούς πρός την τότε Εθνική Εκπρόσωπο Ντέπυ και η αποστολή τού ελληνικού κειμένου προς τους Ομίλους από την Διοικητή Μαρία Ζαχαρακοπούλου.