Προσευχή

Κύριε, Ευλόγησε την συνάντησή μας αυτή. Δώσε μας υγεία

και δύναμη ψυχής για να προάγουμε την αληθινή φιλία,

να ενθαρρύνουμε τα ιδεώδη της προσφοράς

και να ενδυναμώνουμε την Παγκόσμια κατανόηση.

 

Print Friendly, PDF & Email