Επισκέψεις της Διοικητού στους Ομίλους της Αθήνας

Η Διοικητής της 247 Περιφέρειας IW Ελλάδος, Ελένη Γιαννιδάκη, έκανε σειρά επίσημων επισκέψεων στους Ομίλους της Αθήνας, από τις 15 έως και τις 18 Δεκεμβρίου 2019, ενημερώνοντας τους για τα τρέχοντα θέματα της Περιφέρειας και ιδιαίτερα για την επικείμενη ανακήρυξη της 247 Περιφέρειας Inner Wheel Ελλάδος σε Ομοσπονδία, με όλες τις απαραίτητες νόμιμες διαδικασίες, με σκοπό να διευκολυνθεί το έργο και η δράση της Περιφέρειας. Επίσης, ενημέρωσε λεπτομερώς, για τις διαδικασίες οργάνωσης του 34 Πανελληνίου Συνεδρίου και της Γενικής Συνέλευσης στην Θεσσαλονίκη, τον Φεβρουάριο 2020.
Τα μέλη των Ομίλων Αθηνών- Βορρά, Κηφισιάς, Γλυφάδας, Ηλιούπολης και του υπό σύσταση Ομίλου Χαλανδρίου, αποδέχτηκαν την ίδρυση της Ομοσπονδίας ως αναγκαία διαδικασία, για την Περιφέρεια και συμπαρατάχθηκαν με θέρμη στις υπερπροσπάθειες της Διοικητού, Ελένης Γιαννιδάκη,  να συντελεστεί το δυνατόν συντομότερα το γεγονός εντός, της παρούσας IW χρονιάς.
Η Διοικητής έχει ενημερώσει επίσημα και τους υπόλοιπους Ομίλους της Ελλάδος, είτε με προσωπική είτε με τηλεφωνική επικοινωνία, και έλαβε θερμή υποστήριξη στο έργο της.  
Επιπλέον, η Διοικητής ανάθεσε στην Webmaster, Κατερίνα Κατσαούνη, την ενημέρωση του Ομίλου της Ρόδου, για την ίδρυση της Ομοσπονδίας, στα πλαίσια της επίσκεψής της εκεί, για το Χριστουγεννιάτικο Bazaar του Ομίλου, στις 13-14 Δεκεμβρίου 2019.
Print Friendly, PDF & Email