Εθνική Εκπρόσωπος

Εθνική Εκπρόσωπος είναι το τιμητικότατο αξίωμα που αναθέτει μία χώρα σε μία τ. Αξιωματούχο Περιφερειακής Εκτελεστικής Επιτροπής ώστε να εκπροσωπεί τη χώρα στο Διεθνές Inner Wheel, αλλά και αντίστροφα το Διεθνές Inner Wheel στη χώρα της. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να εκλεγεί ένα μέλος Εθνική Εκπρόσωπος είναι η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του καταστατικού.

Οι σημαντικότερες υποχρεώσεις και καθήκοντα της Εθνικής Εκπροσώπου είναι:

Εκπροσώπηση της χώρας της σε όλες τις Διεθνείς Συναντήσεις

Μετάφραση των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων όλων των Περιφερειών στη χώρα της και αποστολή τους στο Διεθνές Inner Wheel.

Μετάφραση των πρακτικών όλων των  συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Διοικούντος Σώματος του Διεθνούς IW και αποστολή τους σε όλους τους ομίλους της χώρας της, καθώς και ενημέρωση όλων των μελών της χώρας της για τις πληροφορίες που λαμβάνει από  Διεθνές Inner Wheel.

Ετήσια συγκεντρωτική έκθεση όλων των δραστηριοτήτων των ομίλων της χώρας της που αφορούν το Θέμα της χρονιάς, το Διεθνές Κοινωνικό Πρόγραμμα και τα θέματα που υποστηρίζει το International Inner Wheel στο Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών (Δικαιώματα του Παιδιού, Οικογένεια, Θέση της Γυναίκας, Τρίτη Ηλικία, Ναρκωτικά)

Υπογράφει τις Χάρτες Αναγνώρισης των ομίλων, τις Αιτήσεις Υποβολής για τα Βραβεία Margaret Golding και στις Ιδρυτικές Βραδιές νέων ομίλων μεταφέρει τo χαιρετισμό της Προέδρου του International Inner Wheel.

Είναι υπεύθυνη για τη διευθέτηση της φιλοξενίας και του προγράμματος επίσκεψης της Προέδρου του Διεθνούς Inner Wheel, όταν προσκληθεί να επισκεφθεί τη χώρα της Εθνικής Εκπροσώπου.

Print Friendly, PDF & Email