Εισδοχή νέων μελών

Διαδικασία εισδοχής  Νέων Μελών

Στην αρχή της συνεδρίασης, η Πρόεδρος  διαβάζει τους Σκοπούς του Inner Wheel (σελ. 3 του Καταστατικού & Εγχειριδίου).

 Οι σκοποί του Inner Wheel είναι:

  1. Να προάγει την αληθινή φιλία.
  2. Να ενθαρρύνει τα ιδεώδη της προσωπικής προσφοράς.
  3. Να ενδυναμώνει την παγκόσμια κατανόηση.

Μετά απευθύνεται σε καθένα από τα νέα μέλη ονομαστικά και λέει:

«Προσκληθήκατε να γίνετε μέλος του Ομίλου Inner Wheel διότι είμαστε σίγουρες ότι θα δεχτείτε ευχαρίστως τις ευθύνες της φιλίας και της προσφοράς που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους. Πιστεύουμε ότι θα συμμετέχετε ευχαρίστως  ως μέλος στον πραγματικά Παγκόσμιο Οργανισμό μας και να λάβετε πλήρες και ενεργό μέρος σε όλα όσα έχει να προσφέρει ο Όμιλός μας. Ελπίζουμε να νοιώσετε ότι βρίσκεστε ανάμεσα σε φίλους και να απολαύσετε τη συμμετοχή σας σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου μας».

Η Πρόεδρος καλεί όλες τις παριστάμενες να σηκωθούν και απευθυνόμενη προς το νέο μέλος και λέει:

‘Κα ………………………. εκ μέρους των Μελών του Ομίλου Inner Wheel της ………………………………………. σας καλωσορίζω και (απευθυνόμενη προς τον Όμιλο) σας συστήνω αυτό το νέο μέλος και ζητώ από σας να της προσφέρεται τη φιλία σας.

Στην 247 Περιφέρεια του International Inner Wheel συνηθίζεται να διαβάζεται πριν την εισδοχή του νέου μέλους ένα σύντομο  βιογραφικό. Κατά τη διάρκεια της εισδοχή δίνεται στο νέο μέλος ένα εγκεκριμένο διακριτικό σήμα του Inner Wheel.

Οι Όμιλοι μπορούν να παραγγέλνουν τα σήματα  απευθείας από τις  εταιρίες που προτείνονται από International Inner Wheel:

Α.W.Matthews Ltd.(54 High Street, Gillingham, Kent,England, ME7 1BA) ή Toye, Kenning & Spencer,(Regalia House, Newtown Road, Bedworth, CV12 8QR, England).

 

Print Friendly, PDF & Email