10ο Παγκόσμιο Συνέδριο Βερολίνο

10ο  Παγκόσμιο Συνέδριο Inner Wheel

15-18 Απριλίου, 1997 στο Βερολίνο, Γερμανίας

Πρόεδρος του Διεθνούς  I.I.W. Beth Mc Neil

Το σύνθημα της χρονιάς 1996-1997

«Look beyond yourself – Be involved”

“Κοίτα πέρα από τον εαυτό σου – Δραστηριοποιήσου»

Διοικητής Μαριάννα Κολοειδά (Γλυφάδα)

Εθνική Εκπρόσωπος Ανθούλα Πολυζώνη (Θεσσαλονίκη)

Η εκπροσώπηση της  Περιφέρειας στο Συνέδριο υπήρξε πολυπρόσωπη και δυναμική.

Το ταξίδι ήταν σχεδιασμένο από την πολύπειρη Προδιοικητή Μαίη Αισώπου.

Οι δημόσιες σχέσεις της Περιφέρειας πολύ θετικές, χρήσιμες αλλά και ωφέλιμες για την Πατρίδα.

Διανείμαμε το ομότιμο βιβλίο για την Μακεδονία του πρώην Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης Mάρτη, και το πανέμορφο άλμπουμ του Ε.Ο.Τ. για την Ελλάδα.

Οι εργασίες του Συνεδρίου κύλισαν ομαλά με προτάσεις να ψηφίζονται και άλλες να απορρίπτονται. 

Το International Inner Wheel  πρέπει να ορίσει ένα μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα είναι υπεύθυνο για τα θέματα του Οργανισμού που αφορούν στα Ηνωμένα Έθνη κατά την διάρκεια του έτους της θητείας του που θα συμπέσει με το έτος της Παγκόσμιας Διάσκεψης των Γυναικών, να εκπροσωπήσει το International Inner Wheel και να είναι η επίσημη εκπρόσωπος στην Διάσκεψη.

Η Πρόεδρος δήλωσε ότι η ανωτέρω πρόταση, όπως διατυπωνόταν, ερχόταν σε αντίθεση με τον Όρο περί Συνεργασίας, αλλά ως Γενική Πρόταση δεν ήταν δεσμευτική. Θα πραγματοποιούνταν 2 Συνέδρια, πριν από την επόμενη Παγκόσμια Διάσκεψη των Γυναικών, που θα επέτρεπαν στα μέλη να υποβάλουν είτε μία πρόταση μεταβολής του Όρου περί Συνεργασίας είτε να επαναδιατυπώσουν την ανωτέρω Γενική Πρόταση.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email