9ο Παγκόσμιο Συνέδριο Σύδνευ

9ο Παγκόσμιο Συνέδριο Inner Wheel

 6-9 Oκτωβρίου, 1993 στο ΣΥΔΝΕΥ Αυστραλίας

Πρόεδρος I.I.W. Anita Aggarwall (ΙΝΔΙΑ)

Σύνθημα χρονιάς 1993 – 1994

«Expand to serve better”

«Η ιδέα του Υπηρετείν προωθείται

Καλύτερα με την επέκταση του Ι.W.»

 Διοικητής Μαίη Αισώπου (Αθηνών-Βορρά)

Την Ελλάδα εκπροσώπησε η Διοικητής Μαίη Αισώπου, η οποία απεκόμισε πολλές εμπειρίες για θέματα, που συζητήθηκαν και ψήφισαν για τις αλλαγές στο καταστατικό σχετικά με τις Board  και που θα ισχύσουν από το 1995.

Το International Inner Wheel πρέπει να περιορίσει την ανάμιξή του στα Ηνωμένα Έθνη (δηλαδή στο ECOSOC και στην UNICEF) παραμένοντας ως Παρατηρητής στον Κατάλογο με Συμβουλευτική Ιδιότητα.

Print Friendly, PDF & Email