15ο Συνέδριο Κωνσταντινούπολης

Το 2012 ήταν χρονιά Παγκόσμιου  Συνεδρίου, του 15ου, που έγινε τον Απρίλιο του 2012 στη Κωνσταντινούπολη. Ήταν ένα ιστορικό  Συνέδριο που υπό την εμπνευσμένη ηγεσία της Catherine Refabert,  έφερε τομές και αλλαγές σημαντικές  στο Καταστατικό του Διεθνούς  που μας αφορούν όλες.

Η σημαντικότερη αλλαγή ήταν η περίφημη Πρόταση Νο 17 που ψηφίστηκε και είχε άμεση ισχύ και αφορά την απόκτηση της ιδιότητας ενεργού μέλους του IW  από γυναίκες, που έχουν την ίδια με μας αίσθηση προσφοράς και αφοσίωσης  χωρίς να είναι προϋπόθεση  οι δεσμοί τους με το Ρόταρυ  και το IW και με τον απαραίτητο όρο να συμφωνεί –με την εισδοχή- η πλειοψηφία των μελών του Ομίλου (Καταστατικό μας: ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ, σελ. 4, παρ. 4 Σε επίπεδο Ομίλων, Α. γ  Ιδιότητα Ενεργού Μέλους)

Print Friendly, PDF & Email