Τι είναι το Inner Wheel

Η Ομοσπονδία Inner Wheel Ελλάδος είναι μέλος του Οργανισμού International Inner Wheel που αποτελεί τον μεγαλύτερο γυναικείο εθελοντικό
Μη Kυβερνητικό Oργανισμό παγκοσμίως με παρουσία σε πάνω από 100 χώρες.
Στην Ελλάδα το Inner Wheel αριθμεί 15 ομίλους και πάνω από 300 μέλη σε διάφορες πόλεις. Τα μέλη του είναι δραστήριες γυναίκες, κάθε ηλικίας, που επιθυμούν να αφήσουν το αποτύπωμά τους στον κόσμο, προσφέροντας στο κοινωνικό σύνολο, ενώ αλληλεπιδρούν γόνιμα μεταξύ τους στο πλαίσιο μιας αγαστής συνεργασίας. Η βοήθεια που παρέχεται έχει τόσο τοπικό όσο και εθνικό χαρακτήρα, ενώ έμφαση δίνεται στις ανάγκες των γυναικών και των  παιδιών. Μέσα από διάφορες εκδηλώσεις κι ενδιαφέρουσες δράσεις συγκεντρώνονται χρήματα που μετουσιώνονται έμπρακτα σε έργο. Έτσι, τολμούμε να πούμε ότι γινόμαστε χρήσιμες στην κοινωνία, αναπτύσσοντας
παράλληλα δεξιότητες προσωπικότητας μέσω της ενασχόλησής μας με τον εθελοντισμό.

Μετάβαση στο περιεχόμενο