Εκπροσώπηση στον ΟΗΕ

Το International Inner Wheel είναι μέλος του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου (ECOSOC). Εδώ και πολλά χρόνια έχουμε τονίσει τη σημασία των κύριων θεμάτων του ΟΗΕ και προωθήσει την εφαρμογή τους και την ευαισθητοποίηση γύρω από αυτά. Χάρη στη διαθεσιμότητα ορισμένων μελών μας, η μόνιμη εκπροσώπηση και  παρουσία μας στον ΟΗΕ  έγινε πραγματικότητα το 1993. Έτσι σήμερα υπάρχουν 6 διαπιστευμένα μέλη στα Γραφεία των Ηνωμένων Εθνών σε Γενεύη, Βιέννη και Νέα Υόρκη.

Οι Εκπρόσωποι του IW στον ΟΗΕ παρακολουθούν και βοηθούν τις συνεδριάσεις των επιτροπών σχετικά με σημαντικά θέματα όπως: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δικαιώματα των Παιδιών, Θέση των Γυναικών, Οικογένεια, Ηλικιωμένοι, Ναρκωτικά.  Παρουσιάζουν στην Αντιπρόεδρο του International Inner Wheel έκθεση για τις δραστηριότητες των Επιτροπών και των Διασκέψεων καθώς αποτελούν τον επίσημο σύνδεσμο με τον ΟΗΕ, και με τη σειρά τους πρέπει να αναφέρουν στον ΟΗΕ τις πρωτοβουλίες που προωθούνται από το Inner Wheel.  Αντίγραφα των ετήσιων εκθέσεων των Εθνικών Eκπροσώπων κάθε χώρας αποστέλλονται στους Εκπροσώπους μας στον ΟΗΕ, για ενημέρωση και γνώση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο