Εθνική Εκπρόσωπος

Εθνική Εκπρόσωπος είναι το τιμητικό αξίωμα που λαμβάνει κάποιο μέλος  κατόπιν εκλογικής διαδικασίας, ώστε να εκπροσωπεί την χώρα του στο International  Inner Wheel αλλά και αντίστροφα, το International Inner Wheel στη χώρα του. Διασφαλίζει, λοιπόν, ότι κάθε αλληλογραφία ή πληροφορία  αποστέλλεται από και προς το Διοικούν Σώμα του International Inner Wheel.

Η θητεία της ξεκινά την 1η Ιουλίου του έτους και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους. Το αξίωμα της Εθνικής Εκπροσώπου  έχει συγκεκριμένα καθήκοντα, τα βασικότερα των οποίων είναι η μετάφραση όλων των κειμένων του  International  Inner Wheel στη γλώσσα της χώρας της, ώστε κάθε μέλος να μπορεί να ενημερώνεται σχετικά, η διαδικασία ίδρυσης και αναγνώρισης νέων Ομιλων στο International  Inner Wheel και  η συμμετοχή της και εκπροσώπηση της χώρας της στα Ευρωπαϊκά Συνέδρια.  

Είναι, επίσης, υπεύθυνη για τη διευθέτηση της φιλοξενίας και του προγράμματος επίσκεψης της Προέδρου του International Inner Wheel, όταν προσκληθεί να επισκεφθεί τη χώρα της καθώς και ο έλεγχος ως προς την ακρίβεια όλων των πληροφοριών σχετικά με τα θέματα του Inner Wheel  που αναρτώνται στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της χώρας της.

Κατά το τέλος της θητείας της  υποβάλλει  Έκθεση στην Έδρα του International Inner Wheel, με τη γενική εικόνα του έργου που ανέλαβαν οι Όμιλοι και η Ομοσπονδία της χώρας της  καθώς και  τις ενέργειες και τα προγράμματα που εφαρμόστηκαν για τo Κεντρική Θέμα της Χρονιάς, πάντα με γνώμονα  και συσχέτιση με τις Επιτροπές των Ηνωμένων Εθνών, όπου εκπροσωπείται το Inner Wheel (Δικαιώματα του Παιδιού, Οικογένεια, Θέση των Γυναικών, Τρίτη Ηλικία, Ναρκωτικές Ουσίες) και το τριετές Διεθνές Κοινωφελές Πρόγραμμα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο