Τριετές Κοινωφελές Πρόγραμμα

Κάθε τρία χρόνια σχεδιάζεται απο το International Inner Wheel ένα Διεθνές Κοινωφελές πρόγραμμα. Την χρονιά 2021-22 σχεδιάστηκε & παρουσιάστηκε από την Πρόεδρος Ebe Panitteri Martines το Κοινωφελές Προγραμμα “Strong Women Stronger World” (Δυνατές Γυναίκες – Δυνατότερος Κόσμος) με το ακόλουθο λογότυπο.

Οι επόμενες δύο Πρόεδροι, δηλαδή των ετών 2022-23 & 2023-24 θα παρακολουθήσουν την εξέλιξη του προγράμματος σε κάθε χώρα χωριστά, αξιολογώντας την πορεία του. Για τρία χρονια με την σειρά της καθε χώρα και κάθε Όμιλος σχεδιαζει τις δράσεις του βάσει του τριετούς διεθνούς προγράμματος.

Το Πρόγραμμα 2021-2024 εστιάζεται σε ΤΕΣΣΕΡΙΣ τομείς:

Υγεία

 • διεύρυνση του προσδόκιμου υγειούς ζωής και τερματισμός της έμφυλης βίας.

Εκπαίδευση

 • έμφαση στην ποιοτική εκπαίδευση.
 • βελτίωση του επιπέδου μόρφωσης των γυναικών παγκοσμίως, μείωση του αριθμού των πρόωρων γάμων και βελτίωση της υγείας και της ευημερίας τους.
 • αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την ψηφιακή ισότητα των φύλων και ενίσχυση των σπουδών και της ενασχόλησης των Γυναικών με τις Θετικές Επιστήμες και την Τεχνολογία (STEM).  

Ευκαιρίες

 • αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό.
 • αναγνώριση και αξιολόγηση της απλήρωτης εργασίας και του οικιακού και οικογενειακού έργου, παρέχοντας δημόσιες υπηρεσίες, υποδομές και πολιτικές κοινωνικής προστασίας, όπως αρμόζουν σε εθνικό επίπεδο.
 • ισότητα στις αποδοχές
 • τερματισμος του φυλετικού διαχωρισμού στον χώρο εργασίας.

Ενδυνάμωση

 • διασφάλιση της συμμετοχής των γυναικών δίνοντας τους εργασία με το καθεστώς των ίσων ευκαιριών σε ηγετικές θέσεις σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων στην πολιτική, οικονομική και δημόσια ζωή.
 • ενθάρρυνση των γυναικών να λαμβάνουν αποφάσεις για την φροντίδα της υγείας τους, τα εισοδήματά τους και τις επενδύσεις τους.
 • βελτίωση της οικονομικής ένταξης και της οικονομικής επίγνωσης.
 • υποστήριξη προς τα γυναικεία κινήματα και την ηγεσία.

Στο τέλος κάθε χρονιάς κάθε χώρα μέσω της Εθνικής Εκπροσώπου της συνοψίζει και αποστέλλει στο International Inner Wheel μια έκθεση με τις δράσεις της χώρας της γύρω από κάθε τομέα του προγράμματος. Οι ετήσεις αυτές εκθέσεις  των Εθνικών Eκπροσώπων  αποστέλλονται επίσης στις Εκπροσώπους μας στον ΟΗΕ, οι οποίες αναφέρουν στον οργανισμό τις πρωτοβουλίες που προωθούνται μέσα από το Inner Wheel.

Μετάβαση στο περιεχόμενο