Όμιλος IW Χαλανδρίου

Όμιλος IW Χαλανδρίου

Ο όμιλος IW Χαλανδρίου είναι από τους πιο πρόσφατους αλλά και δραστήριους ομίλους στην Ελλάδα με πολλά μέλη νεαρής ηλικίας. Το έργο του είναι πολυδιάστατο όπως συνεισφορά σε σεισμοπαθείς, προσφορά οικονομικής βοήθειας ιδρύματα που φιλοξενούν παιδιά, προσφορά εκπαιδευτικού υλικού σε σχολεία, φάρμακα και διάφορα είδη για άτομα με ειδικές αναγκες και ρουχισμός για τις αναγκες των κοινωνικών δομών του Δήμου Χαλανδρίου. Ακόμα, διοργάνωση δράσεων ενδυνάμωσης ψυχικής ενδυνάμωσης γυναικών κατά την περίοδο της πανδημίας. Τέλος, ενεργός συμμετοχή στα κοινά μέσω της παρουσίας κατά της διαβουλεύσεις της Επιτροπής για την Ισότητα των Γυναικών του Δήμου Χαλανδρίου. Οι συναντήσεις των μελών γίνονται την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα σε χώρο που ορίζεται από την προηγούμενη συνάντηση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο